Krótko o mnie

Nie da się stworzyć dwóch takich samych fotografii tak jak nie da się dwa razy wejść do tej samej rzeki...

Moja FiloZofia

Często w chwilach rozważań nad istotą fotografii zadaję sobie pytanie, czy to autor definiuje fotografię czy też ona definiuje jego?

Obiektyw aparatu fotograficznego, jak oko mitycznego cyklopa, jest wszechwidzące: ukazuje nam cały, bogaty świat, staje się naszym własnym okiem, wzbogaca umysł, bawi, uczy i zadziwia - Henryk Latoś